TO THE TOP
PRODUCTS ABOUT TECHNOLOGY NEWS
EN 中文
0
購物車
 
0
0
ADHOC 2020 贊助活動
2020-Jan-01
 

 

 

 

 

 

 


艾德國際以推廣運動生活為理念,贊助體育運動,以培育更多傑出運動人才,讓更多的人將運動生活作為生活的主軸,2020 年贊助活動如下,會場中也會有艾德國際的人員,提供您 ADHOC 運動眼鏡選擇,以及 ADHOC RX 近視運動眼鏡驗配及諮詢服務。

 

 

 

   

屏東紅藜馬拉松

 

2020年 1月5日 (日)  05:30 – 13:00

 

 

 

   

紅瓦厝保生盃公益馬拉松

 

2020年 1月19日(日)05:00 – 13:30

 

 

 

   

屏東高樹蜜鄉國際馬拉松

 

2020年 2月16日(日) 04:30 – 13:00

 

 

 

 

國際扶輪3461/3462地區
228扶輪盃馬拉松接力賽

 

2020年 2月28日(五)07:00 – 11:30

 

 

 

   

大腳ㄚ鐵人兩項錦標賽

 

2020年 8月30日(日) 05:30 – 10:00

 

 

 

   

阿里山雲端路跑

 

2020年 9月20日(日) 04:30 – 12:00

 

 

 

   

台北國際旅遊展飯店下午茶展
(圓山爭艷館)

 

2020年 10月19日(五) 10:00 – 18:00

2020年 10月10日(六) 10:00 – 18:00

2020年 10月11日(日) 10:00 – 18:00

2020年 10月12日(一) 10:00 – 18:00

 

 

 

   

台東普悠瑪鐵人三項賽

 

2020年 10月16日(五) 14:00 – 20:30

2020年 10月17日(六) 08:30 – 21:00

2020年 10月18日(日) 05:00 – 12:30

 

 

 

   

臺南古都國際半程馬拉松

 

2020年 10月18日(日) 05:00 – 11:00

 

 

 

   

日月潭自行車嘉年華

 

2020年 10月31日(六) 06:00 – 15:00

2020年 11月1日(日) 06:50 – 12:00

 

 

 

   

戀戀二水跑水馬馬拉松

 

2020年 11月1日(日) 05:30 – 11:00

 

 

 

   

雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松

 

2020年 11月7日(六) 05:00 – 14:00

 

 

 

   

臺灣米倉田中馬拉松

 

2020年 11月7日(六) 14:00 – 21:00

2020年 11月8日(日) 05:00 – 13:00

 

 

 

   

北港媽祖盃全國馬拉松

 

2020年 11月15日(日) 04:00 – 13:00

 

 

 

   

花蓮太平洋縱谷馬拉松

 

2020年 12月5日(六) 14:00 – 21:00

 

 

 

   

礁溪溫泉馬拉松

 

2020年 12月5日(六) 05:20 – 13:00

 

 

 

   

台北馬拉松博覽會

 

2020年 12月17日(四) 12:00 – 20:00

2020年 12月18日(五) 12:00 – 20:00

2020年 12月19日(六) 10:00 – 18:00