TO THE TOP
PRODUCTS ABOUT TECHNOLOGY NEWS
EN 中文
0
購物車
 
0
0
ADHOC 2021 贊助活動
2021-Jan-01
 

 

 

 


艾德國際以推廣運動生活為理念,贊助體育運動,以培育更多傑出運動人才,讓更多的人將運動生活作為生活的主軸,2021 年贊助活動如下,會場中也會有艾德國際的人員,提供您 ADHOC 運動眼鏡選擇,以及 ADHOC RX 近視運動眼鏡驗配及諮詢服務。

 

 

 
   

神岡馬神豐國際同濟會全國馬拉松

 

2021年 3月28日(日)05:00 – 13:00

 

 

 

   

2021 普悠瑪鐵人三項

 

2021年 4月10日 (六)  14:00 – 21:00

2021年 4月11日 (日)  05:00 – 12:30

 

 

 

   

新竹海洋國際馬拉松-讓愛飛翔

 

2021年 4月18日 (日)  05:00 – 13:00

 

 

 

   

嘉南大米倉-
臺南後壁「春風」國際公益馬拉松

 

2021年 4月25日 (日)  05:00 – 13:30

 

 

 

 

 

   

2021大腳ㄚ鐵人兩項錦標賽

 

2021年 8月29日 (日)  05:30 – 10:30

 

 

 

   

台東國際鐵人三項賽

 

2021年 9月11日 (六)  12:00 – 18:00

2021年 9月12日 (日)  04:00 – 13:30

 

 

 

   

戀戀 197 自行車公路賽

 

2021年 12月5日 (日)  05:00 – 13:30

 

 

 

   

台北馬拉松博覽會

 

2021年 12月16日 (四)  12:00 – 20:00

2021年 12月17日 (五)  12:00 – 20:00

2021年 12月18日 (六)  10:00 – 18:00