TO THE TOP
PRODUCTS ABOUT TECHNOLOGY NEWS
EN 中文
0
購物車
 
0
0
ADHOC 2022 贊助活動
2022-Jan-01
 

 

 

 


艾德國際以推廣運動生活為理念,贊助體育運動,以培育更多傑出運動人才,讓更多的人將運動生活作為生活的主軸,2022 年贊助活動如下,會場中也會有艾德國際的人員,提供您 ADHOC 運動眼鏡選擇,以及 ADHOC RX 近視運動眼鏡驗配及諮詢服務。

 

 

 

 

   

花蓮太平洋縱谷馬拉松拉松

 

2022年 2月19日(六)

 

 

 

   

雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松

 

2022年 3月5日 (六)

 

 

 

   

台東普悠瑪鐵人三項

 

2022年 3月19日 (六)

 

 

 

   

神岡馬全國公益馬拉松

 

2022年 3月27日 (日)

 

 

 

   

台北國際戶外用品展

 

2022年 7月1日 (五)

2022年 7月2日 (六)

2022年 7月3日 (日)

2022年 7月4日 (一)

 

 

 

   

臺東超鐵Taitung Super 3

 

2022年 10月15日 (六)

 

 

 

   

台灣米倉田中馬拉松

 

2022年 11月13日 (日)

 

 

 

   

輪動台灣  輪躍台南單車嘉年華

 

2022年 11月20日 (日)

 

 

 

   

雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松

 

2022年 12月10日 (日)

 

 

 

   

台北馬拉松運動暨鐵人博覽會
 

 

2022年 12月15日 (四)

2022年 12月16日 (五)

2022年 12月17日 (六)